در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

سفر به دنیای درون (خودشناسی)

۲

۰

سفر به دنیای دیجیتال ( برنامه نویسی اسکراچ)

۱۵

۰

سفر به دنیای رنگها (نقاشی با رنگ روغنی)

۴

۰

سفر به دنیای کسب و کار (سواد مالی)

۰

۰

سفر به دنیای کلام و بدن(بازیگری)

۳

۰

سفر به دنیای نوشته و تصویر (نویسندگی همراه با تصویرگری)

۱

۰

سفر به دنیای زبان انگلیسی

۱۲

۰

سفر به دنیای زبان فرانسه

۱

۰

ثبت نام ترم چهارم زبان انگلیسی

۸

۰

ثبت نام و تعیین سطح زبان انگلیسی

۰

۰