بازدید همکاران منطقه ۲ از مدرسه افشاریان


۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۰۹:۳۹:۰۳
۱۱۰۳


کارشناس مسئول ابتدایی و مدیران منطقه ۲

بازدید روز یکشنبه از فعالیتهای مدرسه شهید افشاریان توسط کارشناس مسئول ابتدایی و مدیران منطقه 2
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.