۱۰۸۷۸
۷۷

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۳۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

تکلیف عید ۱۴۰۱😍🌹
درس جذاب ۹ علوم 🌹🌹🌹
تبریک به دخترهای گل پایه ی پنجم
کارها آسان میشود1 قسمت اول
جشنواره ی من بلدم و من میتوانم 😍🤩
وبلاگ کیوت
من بلدم و من می توانم ❤
تفکر حل مسئله
چشم 👁️‍👁
ساختمان چشم . علوم پنجم
کاوشگری جذاب درس ۴ علوم پنجم «برگی از تاریخ زمین» ❤
شکلات پشمکی یلــــــ🍉ــــــدایی
داستان 🎁 بهترین هدیه ی دنیا 🎁
نان یلــــ🍉ـــــدایی
مدل حرکت دست و انگشتان ، علوم پنجم ( سودا شریفی )
درس 5 علوم پنجم ،قسمت دوم ، اسکلت و دستگاه عصبی  (الیانا عزیزی )
درس 5 علوم پنجم . حرکت بدن  قسمت اول ( ماهیچه ها )
شورای دانش آموزی
کار های مادرم۳
کار های مادرم ۲

...