۵۹۵۵
۳۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۲۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

ژله یلــــــــ🍉ـــدایی
درس چهارم علوم پنجم( برگی از تاریخ زمین)قسمت سوم
عرض تسلیت
سودا شریفی علیایی عزیز
نفر ششم (هستی ایمان زاده)
جشنواره من بلدم من می توانم مرحله دوم
تصویر زمینه
{مسابقه من بلدم و میتوانم مرحله دوم}
ملک الشعرا بهار
من بلدم و می توانم
طرز تهیه ی‌کلوچه‌خرمایی🌸
دنا لطیفی
استرس واستراب
کرم شب تاب
بازیهای مرتبط با فاکتورهای آمادگی جسمانی
محتوای درس تربیت بدنی هفته دوم مهر ماه همه پایه ها

...