۱۱۹۸۶
۹۹

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۴۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

دومین جشنواره من بلدم من می توانم
تفکر حل مسئله
دومین جشنواره من بلدم من می توانم
دومین جشنواره من بلدم من می توانم
علوم پنجم. حرکت بدن (ماهیچه ها)
درس رنگین کمان. علوم پنجم
شکر گذاری
کاردستی قشنگ
کلیپ شکرگزاری با همراهی دوستان عزیزم
🌹 درس اول علوم 🌹
شکرگزاری
شکرگزاری
کار گروهی (کلاس خانم مهری 5/1 صفا) شکرگزاری
کار گروهی در مورد شکرگزاری
نقاشی جادویی
🦋 پروانه های زیبا 🦋
می خواهم به مدرسه برگردم
جشنواره ی من بلدم من می توانم ،مرحله ۲
چگونه استرس خود را از بین ببریم؟
جشنواره ی من بلدم و من می توانم، هوش کلامی

...