۳۷۲۸۶
۲۱۳

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۵۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۶۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۸ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کارها آسان می شود 1 قسمت دوم
کارها آسان میشود1 قسمت اول
کامپیوتر
زاها حدید
ضرب عدد اعشاری
سوره ذاریات
ساختمان چشم . علوم پنجم
ایده های نمدی
گروه دختران موفق تقدیم می کند.
مدل حرکت دست و انگشتان ، علوم پنجم ( سودا شریفی )
نورا المطروشی
درس چهارم علوم پنجم( برگی از تاریخ زمین)قسمت سوم
درس چهارم علوم پنجم( برگی از تاریخ زمین) قسمت دوم
کاکتوس
مریم میرزاخانی
ولادت حضرت محمد
بزرگ داشت حافظ
درس 3 علوم پنجم قسمت اول
بانوان در علم
آغاز سال تحصیلی جدید با شادی

...