۱۳۸۳۳
۷۷

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مهارت نه گفتن
آشپزی 👩‍🍳
😻مامان سیمین روزت مبارک🧕
جشنواره من بلدم من می‌توانم
Happy birth day
درس ۶ علوم
وبلاگ شنبه ها ( اسلایم )
جشنواره ی من بلدم من میتوانم
کلیپ آموزش علوم پنجم فصل 6 چه خبر 1
تفکر حل مسئله
بهترین دوستم ر
درس 5 علوم پنجم ،قسمت دوم ، اسکلت و دستگاه عصبی  (الیانا عزیزی )
درس 5 علوم پنجم . حرکت بدن  قسمت اول ( ماهیچه ها )
اگر قلب ضعیفی دارید این کتاب ها رو نخونید!!
شما پیشنهاد بدید....
درس چهارم علوم پنجم( برگی از تاریخ زمین)قسمت سوم
درس چهارم علوم پنجم( برگی از تاریخ زمین) قسمت دوم
درس چهارم علوم پنجم ( برگی از تاریخ زمین)قسمت اول
عروس هلندی
فیلم اموزشی

...