۱۸۳۳۴
۵۴۷

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۶۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

یک جامدادی رومیزی دیگر خیلی جا دار و خشگل
زمستان
فرشته ی زمینی من
دلیل حال خوب خودت باش
دانستنی بسیار جالب
آشپزی
حافظ خوانی گروه یاقوت های سرخ
پاستیل های بنفش
انگشتر من
گردنبند خواهر من🎗
نقاشی های من
تلاش با حداقل امکانات💪
شب یلدای 99
شب یلدا
کاردستی دست (علوم)
Happy  Yalda  Day
تمرینات چابکی
طرح کوچ
مدارس دهه شصت و نود
روز جهانی هنرمند🎨

...