۴۶۲۰
۴۹

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کارها آسان میشود1 قسمت اول
ساختمان چشم . علوم پنجم
زینب مردی
منظومه ی شمسی
👮🏻‍♂️سردار دلها (حاج قاسم سلیمانی)👮🏻‍♂️
🌹ایده های جالب برای درست کردن  کاردستی با کاغذ. 🌹
ازمایش لذت یادگیری (چگونه مواد مختلف در مایعات قرار میگیرند).
مسابقه ی لذت یادگیری
انشا
دستگاه عصبی علوم پنجم ( نازنین زهرا مومچی)

...