۸۸۳۵
۱۳۶

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۱۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

پانیذ مهدی زاده (قرآن)
جملات انگیزشی کوتاه
چشنواره بزرگ من بلدم و من میتوانم
تصویر زمینه
پانیذ مهدی زاده
منتخبین جشنواره ی من بلدم و من می توانم
یک جامدادی رومیزی دیگر خیلی جا دار و خشگل
جشنواره بزرگ من بلدم و من میتوانم
جشنواره من بلدم و من میتوانم آرمیتا غیایی
خطای دید جالب
مسابقه لذت یادگیری
عروسک های نمدی .
جوایز جشنواره
رشته های جشنواره
والیپرگل
والیپر
آزمایش لذت یادگیری مرحله دوم
تاکسی هوایی
مرحله دوم لذت یادگیری
ورزش کامپیوتری

...