۲۹۳۵
۲۶

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

پروژه ای سواد مالی 📊📝
من بلدم من میتوانم💕
تولد بهمن ماهی ها مبارک
مادرم روزت مبارک 🥰
جشنواره من بلدم من می‌توانم🖼🎨
🎉🎊جشنواره ی من بلدم ، من میتوانم👩🏻‍🍳💪💪
سردار حاج قاسم سلیمانی
جشنواره ی من بلدم و من می توانم
جشنواره من بلدم من می توانم
جشنواره من بلدم، من میتوانم
🥰🥰جشنواره من بلدم من می‌توانم 🥰🥰
من بلدم من میتوانم💕
وبلاگ سه شنبه ها ( انگیزشی )
کلاس بازیگری

...