۲۷۴۸۱
۴۸۲

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۹۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

تکلیف عید ۱۴۰۱😍🌹
درس جذاب ۹ علوم 🌹🌹🌹
کاردستی
تبریک به دخترهای گل پایه ی پنجم
جشنواره من بلدم و من میتوانم❤
جشنواره ی من بلدم و من میتوانم 😍🤩
اسلایم💛🧡
خانه ی مینیاتوری⭐
وبلاگ کیوت
تفکر حل مسئله
جشنواره من بلدم من میتوانم🌟
جشنواره ی من بلدم من میتوانم
دومین جشنواره ی من بلدم من می توانم
وبلاگ چهارشنبه ها ( معرفی فیلم)
وبلاگ سه شنبه ها ( انگیزشی )
جشنواره ی من بلدم و من می توانم
اموزشی
درس ۶ علوم
وبلاگ شنبه ها ( اسلایم )
تفکر حل مسئله

...